instalace
Cowboy Hitler
interaktivní instalace (s Milanem Mikuláštíkem)
- galerie Jelení, Praha, listopad 2000

Projekt „Cowboy Hitler“ vzniknul za spolupráce s Milanem Mikuláštíkem na podzim roku 2000 v Galerii Jelení. Pokusili jsme se spojit zdánlivě nespojitelné - westernový futuro-romantismus se sociálně orientovaným kyber-konceptualismem. Výsledkem naší spolupráce byla ironizující přestřelka mezi dvěma zdánlivě nesouvisejícími světy, tříštivě chaotické dioráma, upovídaná halucinace galaktického nomáda Mária rodivšího se na smetišti dějin západní civilizace. Hrdinou našeho projektu je hypotetický hybrid a vnitřně rozpolcený conqistador Cowboy Hitler. Tento nemocný dědic křesťanské civilizace je schoulen v provizorním příbytku (tee pee), živí se tekutou směsí z kanystrů povalujících se kolem a skrze soustavu monitorů sleduje a ovládá svá stáda robotů expandující do vesmíru. Bučící kráva napovídá, že celou instalaci je možno chápat jako alegorii futuristického Betléma, kde se právě rodí nový Mesiáš, který poté co vystoupá na Jákobův žebřík (štafle), bude teleportem (kočárek) vystřelen do budoucnosti. (2000)